Chi tiết cách tính lãi suất thẻ tín dụng khi thanh toán hoặc rút tiền mặt

Chi tiết cách tính lãi suất thẻ tín dụng khi rút tiền mặt hoặc thanh toán qua thẻ mà bạn nên nắm rõ để sử dụng thẻ tín dụng chi tiêu hiệu quả.

1. Cách tính lãi thẻ tín dụng với trường hợp thanh toán qua thẻ

Cách tính lãi thẻ tín dụng với thanh toán qua thẻ
Cách tính lãi thẻ tín dụng với thanh toán qua thẻ

Ví dụ: Kỳ báo cáo từ 1/6-30/6, ngày đến hạn thanh toán là 15/7, lãi suất 24%/năm. Trong 30 ngày từ 1/6-30/6 phát sinh các giao dịch sau:

  • Ngày 1/6: Thanh toán 2 triệu, số dư nợ (SDN1) cuối ngày là 2 triệu đồng.
  • Ngày 11/6: Thanh toán 3 triệu đồng; SDN2 cuối ngày là 2 + 3 = 5 triệu đồng;
  • Ngày 21/6: Thanh toán 5 triệu đồng; SDN3 cuối ngày là 10 triệu đồng;
  • Ngày 1/7 bạn trả được 5 triệu đồng, SDN4 là 10 – 5 = 5 triệu đồng.

Nếu tới ngày 15/7 không trả đủ 5 triệu đồng còn lại thì lãi suất tính như sau:

  • SDN1 bị tính lãi từ 1/6 tới 10/6, lãi = 2 * 24%/365 * 10 ngày = 13.150 đồng;
  • SDN2 bị tính lãi từ 11/6 tới 20/6, lãi = 5 * 24%/365 * 10 ngày = 32.876 đồng;
  • SDN3 bị tính lãi từ 21/6 tới 30/6, lãi = 10 * 24%/365 *  10 ngày = 65.753 đồng;
  • SDN4 bị tính lãi từ 1/7 tới 15/7, lãi = 5 * 24%/365 * 15 ngày = 49.315 đồng.

Tổng số lãi bạn phải trả cho tháng vừa rồi là 161.000đ. SDN4 sẽ còn bị tính lãi những ngày sau đó cho tới khi bạn trả được.

2. Cách tính lãi suất khi rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng

Cách tính lãi suất khi rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng
Cách tính lãi suất khi rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng

Ví dụ: Bạn có 1 chiếc thẻ tín dụng hạn mức 20.000.000 đồng. Bạn có việc gấp cần rút tiền mặt 15.000.000 VNĐ, nhưng với hạn mức thẻ như trên bạn chỉ có thể rút tối đa 10.000.000 đồng (bằng 50% hạn mức thẻ), và các khoản phí được ngân hàng tính như sau:

(1) 4% phí rút tiền mặt của 10.000.000 = 400.000 VNĐ
(2) Lãi suất (thấp nhất 2%/tháng) áp dụng NGAY LẬP TỨC, giả sử 30 ngày sau bạn mới thanh toán số tiền này, vậy lãi suất phải trả cho ngân hàng sau 30 ngày:
10.000.000 x 2% = 200.000 VNĐ.
Cộng 2 khoản (1) và (2) => Tổng chi phí cho khoản vay 10.000.000 đồng sau 30 ngày gốm phí rút tiền và lãi ngân hàng là: 400.000 + 200.000 = 600.000 VNĐ

Con số này sẽ ngày càng tăng lên chóng mặt nếu bạn chậm thanh toán số dư nợ cho ngân hàng.

Tuy vậy, đó là cách tính lãi suất thẻ tín dụng thông thường nếu bạn rút tiền mặt thẻ tín dụng qua ATM. Và hầu hết mọi người đều không dùng cách này bởi phí và lãi suất quá lớn và nhiều hạn chế khác. Bạn có muốn rút tiền thẻ tín dụng với 100% hạn mức, chỉ mất 1 khoản phí nhỏ và không bị tính lãi? Hãy tham khảo chi tiết ở bài viết này nhé: Rút tiền mặt thẻ tín dụng

Bài viết liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *